Tarjouspyyntö haudankaivuusta

10.12.2018 17.10

TARJOUSPYYNTÖ – HAUTAUSMAATYÖT
TARJOUSASIAKIRJA

 

Asiakas: Enontekiön seurakunta

Y-tunnus: 0190664-8          

Yhteyshenkilö: Matti Hirvilammi

Postiosoite: PL 49

Postinumero: 99401

Postitoimipaikka: Enontekiö

Maa: Suomi

Puhelin: +358407570047

Sähköpostiosoite: matti.hirvilammi@evl.fi

 

Tarjoukset tulee toimittaa 7.1.2019 klo 14 mennessä osoitteella Enontekiön seurakunta, PL 49, 99401 Enontekiö. Kuoreen merkintä ’hautausmaatyöt tarjous’ tai sähköisesti matti.hirvilammi@evl.fi

 

Hankinnan nimi

Haudankaivuu- ja peittotyöt Hetan vanhalla, Hetan uudella, Karesuvannon Hietajoen sekä Palojoensuun hautausmailla  

 

Hankinnan kuvaus

Enontekiön seurakunta pyytää kirjallista tarjousta yllämainituilla hautausmailla suoritettavista konetöistä eli haudan kaivuu- ja peittotöistä sekä hautakumpuun liittyvistä siistimis- ja viimeistelytöistä.

Sopimuskausi

Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun.

 

Hankintamenettely

Hankintamenettely on avoin. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään hinta kunkin hautausmaan osalta. Hintojen tulee olla yksikköhintoja eli yhden haudankaivuun hinta, esivalmistelun osalta tuntihinta. Yksikköhinnan tulee sisältää kaivuun, peittämisen, jälkityöt sekä siistimisen. Lisäksi tarvittaessa haudankaivuun esivalmistelutyöt (lumen poisto, sulatus ym.) tuntiveloituksella. Lisäksi tarjouksessa on mainittava kaluston siirtämisestä aiheutuva kilometrikorvaus sekä se, missä kalusto sijaitsee.

 

Osatarjoukset

 Tarjoaja voi jättää tarjouksen vain osasta hautausmaista.

 

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

 • Tarjoajalla tulee olla tekniset, taloudelliset ja muut tarjouspyynnössä yksilöidyt edellytykset työn toteuttamiseksi.

 • Tarjoaja ei saa olla laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamista.

 • Urakoitsija vastaa kalustonsa ja henkilökuntansa kaikista kuluista ja vakuutuksista ja ottaa vastuuvakuutuksen, joka kattaa mahdolliset syntyvät vahingot ja laiminlyönnit kaikille osapuolille (huomioitava mm. muistomerkit, kasvillisuus, istutukset ja kaivualueen ulkopuoliset kentät sekä ympäristöasiat).

 • Käytettävän työkonetyypin tulee olla paikallisiin hautausmaaolosuhteisiin soveltuva.

 • Koneiden ja laitteiden ympäristökuormitus tulisi minimoida mahdollisuuksien mukaan.

 • Huomioitavaa on, ettei toiminnasta saa kohdistua maaperään ympäristöhaittoja kuten polttoaine-, rasva- tai öljypäästöjä.

 

Haudan kaivuun tulee sisältää seuraavat työt:

 • haudan kaivaminen ja siihen liittyvät valmistelutyöt hyvissä ajoin etukäteen sekä haudan peittäminen hautauspäivänä

 • haudan peittämisen jälkityöt ja siistiminen kuuluvat kaikilta osin urakoitsijalle

 • hautakiven ja reunakivien siirto sekä uudelleen asennus

 • seurakunnan työntekijä ei ole mukana haudan peittämisessä

 • hautapaikka selvitetään yhdessä seurakuntamestarin kanssa.

 

Routamatto

 • seurakunnan routamatto on tarjoajan käytettävissä ja seurakunta huolehtii sähköstä aiheutuvista kustannuksista.

« Uutislistaukseen