Info ja asiointi

Kirkkoherranvirasto palvelee perhejuhlien, kuten kastetilaisuuden, häiden tai hautajaisten järjestämisessä. Virastosta hoidetaan kirkon, muiden seurakunnan tilojen sekä työntekijöiden varaus tilaisuuteen, sekä annetaan neuvoja ja ohjeita tilaisuuden järjestämistä varten. Viraston kautta tehdään myös muut varaukset erilaisia tilaisuuksia varten.

Kirkkoherranvirastosta saa tilattua myös virkatodistuksen.

Huomioithan asioidessasi, ettei meillä voi maksaa pankkikortilla.

Sivupalkista löydät tarvittaessa lisätietoja.

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat tallentavat jäsenistään tarpeellisia tietoja kirkon jäsenrekisteriin. Tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. Jäsentietojärjestelmää koskeva rekisteriseloste on saatavilla Enontekiön seurakunnassa. Tämä informaatiovelvoite perustuu EU-tietosuoja-asetukseen.

 

Info ja áššiiddikšun

Girkohearrádoaimmahat  veahkeha bearašávvudemiid, nugo gástadilálašvuođa, heajaid dehe hávdádemiid ordnemis. Doaimmahat dikšu girku, searvegotti eará doaibmalanjaid sihke bargiid várremiid dilálašvuhtii, sihke addá rávvagiid dilalašvuođa ordnema várás. Doaimmahaga bakte dahkkojit maid eará várremat sierralágán dilálašvuođaid várás.

Girkohearrádoaimmahagas oažžu diŋgot maid virgeduođaštusa. 

Go divssut áššiid, nu váldde vuhtii, ahte mis ii sáhte máksit báŋkokoarttain.

Suoma ev.-lut. girku searvegottit vurkejit láhtuideaset birra dárbbašlaš dieđuid girku lahttoregistarii. Dieđut geavahuvvojit persovnna vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid deavdimii. Persovdnadieđut leat luhtolaččat, iige daid sáhte addit olggobealolbmuide, juos dasa eai leat lágas mearriduvvon ákkat. Lahttodiehtoortnega guoski registtarčilgehus lea oažžun ládje Eanodaga searvegottis. Dát informašuvdnageatnegasvuohta vuođđuduvvá EU-diehtosuodje-ásahussii.

Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaisin klo 10-15 ja tiistaisin klo 13-16.