Avioliiton esteiden tutkiminen

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton esteiden tutkinta hoidetaan kirkkoherranvirastossa.

  • Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Todistus on voimassa neljä kuukautta.
     
  • Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä seurakunnassa missä kihlakumppanit, tai toinen heistä, ovat kirjoilla. Esteiden tutkinnan voi hoitaa myös ev.-lut. kirkon asiointipalvelun kautta (linkki ohjautuu asontipalvelun sivuille, joilla voi asioida suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Lisäksi esteiden tutkinta voi tapahtua maistraatissa.

Alla olevista linkeistä saa lisätietoa esteiden tutkinnasta ja kirkollisesta vihkimisestä. Linkit avautuvat ev.-lut. kirkon sivujen suomenkielisiin sisältöihin.

Hääkimppu kirkon portailla
Kirkon kuvapankki/Tinca Björke