Päätöksenteko seurakunnassa

Seurakunnan ylin päättävä elin on vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, jonka puheenjohtajana on kirkkoherra. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja tekee päätöksiä pienemmistä asioista.

Seurakuntavaalit käydään neljän vuoden välein, seuraavan kerran marraskuussa 2026. Seurakunnan luottamushenkilöt päättävät siitä, millaisia linjauksia  seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista. 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite kuuluu kirkkovaltuuston päätösvaltaan, valmistelee kirkkoneuvosto asian kirkkovaltuustolle. 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat löytyvät täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat löytyvät täältä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Mearrádusaid dahkan searvegottis

Searvegotti alimus mearrádusaid dahkki orgána lea válggain válljejuvvon girkostivra. Dáláš válgabadji joatkašuvvá jagi 2026 lohppii. Girkostivra vállje girkoráđi, mas sátnejođiheaddjin lea girkohearrá. Girkoráđđi válbme buot girkostivrii boahtti áššiid ja dahká mearrádusaid unnit áššiin.

Puheenjohtajan nuija (puinen)
Puheenjohtajan nuija