Hautauksesta sopiminen 

Kirkkoherranvirastossa sovitaan vainajan siunaamiseen ja hautaamiseen liittyvistä asioista. 

Osoite on Ounastie 123. Virasto on avoinna maanantaisin klo 10-15. 

Viraston puhelinnumero on 040 770 2073 ja sähköposti enontekio@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Omaiset voivat tulla sopimaan vainajan siunaamisesta ja hautaamisesta, vaikka kuolemaan liittyviä asiapapereita ei olisi vielä saatu.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan: 

hautaan siunaamisen ajankohta 

hautapaikka

sanomakellojen soitto 

jumalanpalveluksessa sovittava kiitos 

muistotilaisuus 

 

Hautaustoimen maksut

Hautapaikka- ja hautasijamaksut 2.4.2024 alkaen

ENONTEKIÖLÄISET ja muut HTL 4 §:n 2-3 mom. säädöksen perusteella: 1. hautapaikka 20,00 €, 2. hautapaikka 20,00 €

Ulkopaikkakuntalaiset: 1. hautapaikka 240,00 €, 2. hautapaikka 240,00 €

Rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on ilmainen-

Haudan kaivaminen ja peittäminen

ENONTEKIÖN kuntalaiset ja muut HTL 4 §:n 2-3 mom. säädöksen perusteella 450 €, uurnahaudankaivuu 60 €

Ulkopaikkakuntalaiset 550 €, uurnahaudankaivuu 100 €

Rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen haudan kaivaminen ja peittäminen on ilmainen

Vainajan säilytysmaksu/kylmiövuokra

ENONTEKIÖLÄISET, alle 3 viikkoa, ilmainen, 3 viikon jälkeen 10 €/vrk. Enontekiöläisen osalta maksu otetaan, mikäli yli 3 viikon viivästys on seurakunnasta riippumaton.

ULKOPAIKKAKUNTALAISET, alle 3 viikkoa, 10 €/vrk, 3 viikon jälkeen 20 €/vrk. 

Hautamuistomerkin ja reunakivien siirto hautauksen yhteydessä kaikille

Muistomerkki, leveys enintään 120 cm, poisto ja takaisinasennus 100 €. *)

Muistomerkki, leveys enintään 121-150 cm, poisto ja takaisinasennus 120 €. *)

Reunakivien poisto ennen hautausta 1.6.-30.9. 100 €, 1.10-31.5. 200 €. *)

 *) kuluja ei peritä, mikäli omaiset hoitavat asian itse. Seurakunta ei asenna reunakiviä takaisin hautauksen jälkeen. Omaisten vastuulla on huolehtia reunakivien takaisinasennus.

Maksamatta jätetyt laskut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman käräjäoikeuden tuomiota (laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) 1 § 1 momentin 1. kohta

 

Tilavuokrat

Seurakuntakodin, Karesuvannon kappelin ja kirkon vuokrat 2.4.2024

Kirkollisen toimituksen yhteydessä ilmainen Enontekiön ja muun ev.lut. seurakunnan jäsenelle, ei jäsenelle 50 €

Muut tilaisuudet

Esim. muistotilaisuudet ja perhejuhlat, (loppusiivous asiakas) Enontekiön seurakunnan jäsen, 70 €, muun ev.lut, seurakunnan jäsen 120 €, ei jäsen, 170 €.

Esim. muistotilaisuudet ja perhejuhlat, (loppusiivous seurakunta) Enontekiön seurakunnan jäsen, 150 €, muun ev.lut, seurakunnan jäsen 200 €, ei jäsen, 250 €.

Liinojen pesumaksu pesulan hinnaston mukaan.

Musiikkitilaisuudet alkaen 100 € (1-30 henk.), 150 € (31-50 henk.), 200 € (51-100 henk.), 250 € (yli 100 henk.) tai sopimuksen mukaan (riippuu tilaisuuden luonteesta).

 

Matkakulut

Muilta kuin Enontekiön seurakunnan jäseniltä veloitetaan toimituksia varten tehdyistä matkoista valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus.

 

Lisätietoa seurakunnan tiloista Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Enontekiön seurakunnan hautausmaat

Enontekiön seurakunnalla on neljä hautausmaata. Niistä kaksi sijaitsee Hetassa: vanha hautausmaa, kirkkomaa, kirkon vieressä, ja uusi hautausmaa noin kilometrin päässä kirkosta Palojoensuuhun päin. Lisäksi Palojoensuussa on hautausmaa, samoin Karesuvannossa Hietajoen hautausmaa.

Vanhojen kirkkojen paikoilla Rounalassa ja Markkinassa ovat sijainneet myös hautausmaat. Kummassakin paikassa on muistomerkit. Markkinan kirkonpaikan sekä hautausmaan alue on aidattu. Nämä hautausmaat eivät ole enää käytössä.

Hautausmaat ovat kauniita, hiljaisia paikkoja, joissa voi rauhoittua ja muistella poisnukkuneita omaisia ja läheisiä ihmisiä. 

Tervetuloa Enontekiön hautausmaille, monien muistojen puistohin.

Tietoa Enontekiön seurakunnan hautapaikkamaksuista ja tilavuokrista on täällä. 

Suorat linkit hautausmaiden tietoihin: 

Sankarihautausmaa

Hetan vanha hautausmaa

Hetan uusi hautausmaa 

Karesuvannon Hietajoen hautausmaa

Palojoensuun hautausmaa

Kilpisjärven muistolehto

 

Polkuja metsäisellä hautausmaalla
Hetan vanha hautausmaa
Muualle haudattujen muistokivi, risti, kynttilöitä ja kukkia
Palojoensuun hautausmaa