Virkatodistus Virgeduođaštus

Virkatodistusta tarvitaan selvityksenä perhetiedoista erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa perunkirjoitukseen, kuolleen henkilön pankkiasioiden hoitoon ja perinnönjakoon. Seurakunnat antavat jäsenistään virkatodistuksia, ja todistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista, vanhat tiedot löytyvät vain seurakunnista.

Voit tilata virkatodistuksen puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin välityksellä tai asioimalla henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa. Huomaathan, että virkatodistuksesta peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Kirkkoherranvirastossa ei valitettavasti voi maksaa pankkikortilla.

Yksityishenkilöt voivat tilata virkatodistuksen tästä linkistä. Organisaatiot (pankit, asianajotoimistot jne) voivat tilata virkatodistuksen sähköisesti tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Virkatodistusten hinnat

Virkatodistusten hinnat määräytyvät Kirkkohallituksen 10.12.2019 antaman päätöksen mukaisesti seuraavasti:

1. A) Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta veloitetaan päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

B) Todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.

Todistuksesta veloitetaan 30 euroa jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tai kirkollisesta toimituksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.

4. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvasta, aiemmin laaditun todistuksen kopiosta veloitetaan 9 euroa.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut
Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Kuvatiedostoista veloitettavat maksut
Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta. Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

Maksuttomat todistukset
Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin.

Toimitusmaksu
Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

 

Virgeduođaštus

Virgeduođaštus dárbbašuvvo čielggadeapmin bearašdieđuin sierralágan dárkkuhusaide, earret eará árbečáliheapmái, jápmán olbmo báŋkoáššiid dikšumii  ja árbejuhkui.Searvegottit addet iežaset lahtuin virgeduođaštudaid, ja duođaštusa sáhttá oažžut juohke magistráhtas, boares dieđut gávdnojit dušše searvegottiin.

Sáhtát diŋgot virgeduođaštusa telefovnna bakte, breavain, šleađgapoasttain dehe viežžat girkohearrádoaimmahagas. Fuobmáthan, ahte virgeduođaštusas váldo máksu, mii lea Girkoráđđehusa rávvagiid mielde mearriduvvon. Girkohearrádoaimmahagas ii sáhte máksit báŋgokoarttain. 

Priváhtaolbmot sáhttet diŋgot virgeduođaštusa dán liŋkkas.

Organisašuvnnat (baŋkkut, ášševuodjindoaimmahat jnv.) sáhttet diŋgot virgeduođaštusa šleađggalaččat das.

 

Virgeduođaštusaid hattit

Virgeduođaštusaid hattit čuvvot Girkoráđđehusa 21.3.2017 dahkan mearrádusa nr 125 ja leat:

Duođaštusa oažžu nuvttá, go dat printejuvvo girku oktasaš lahttodiehtosystemas ja guoská searvegotti lahtu ovttaskas dieđuid, dehe ng. eallá-duođaštus

Duođaštusa haddi lea 9 €, go dat printejuvvo lahttodiehtosystemas ja das lea eanet diehtu go ng eallá-duođaštusas (náittosguoibmi, mánát , johtimat jed).

Duođaštusa haddi lea 9 €, go diehtu lea vižžon bearašlasttain, seamma haddái sáhttá ohcat oaiveolbmo ovttaskas dieđu maid girjehámat girkogirjjiin.

Duođaštusa haddi lea 30 €, go dieđut dasa vižžojit girjehámát girkogirjjiin. Jos diŋgojuvvojit guokte dehe eanet duođaštusat sierra dárkkuhusaide ja dain lea seamma sisdoallu, vuosttaža haddi lea 30 € ja čuovvovaččain 9 € stuhkas.

Poastta bakte doaimmahuvvon duođaštussii lasihuvvo doaimmahangollun 5,50 €.