Virkatodistus Virgeduođaštus

Enontekiön seurakunta kuuluu Rovaniemen alueelliseen keskusrekisteriin. 

Virkatodistusten tilaukset: 

Tilaa virkatodistus (Evl.fi -sivusto) Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yritystilaajan virkatodistustilaus (Rovaniemen aluekeskusrekisteri / Evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Virkatodistusten hinnat (Evl.fi -sivusto)

Tietoa virkatodistus -asiointipalvelusta (Evl.fi -sivusto)

 

Sukututkimukset 

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata täyttämällä sukututkimuksen tilauslomake.

Sukututkimuslomakkeen saat täytettäväksi ja tulostettavaksi tästä linkistä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Rovaniemen aluekeskusrekisteri)

Tilauslomake lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

Rovaniemen alueellinen keskusrekisteri
Koskikatu 10
PL 8104
96101 Rovaniemi

Sukututkimus tulee aina tilata kirjallisesti sukututkimustilauslomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Huom. Sukututkimusta tehdään henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa, joten toimitusaika on noin 3 kuukautta.

 

Virgeduođaštus

Virgeduođaštus dárbbašuvvo čielggadeapmin bearašdieđuin sierralágan dárkkuhusaide, earret eará árbečáliheapmái, jápmán olbmo báŋkoáššiid dikšumii  ja árbejuhkui.Searvegottit addet iežaset lahtuin virgeduođaštudaid, ja duođaštusa sáhttá oažžut juohke magistráhtas, boares dieđut gávdnojit dušše searvegottiin.

Sáhtát diŋgot virgeduođaštusa telefovnna bakte, breavain, šleađgapoasttain dehe viežžat girkohearrádoaimmahagas. Fuobmáthan, ahte virgeduođaštusas váldo máksu, mii lea Girkoráđđehusa rávvagiid mielde mearriduvvon. Girkohearrádoaimmahagas ii sáhte máksit báŋgokoarttain. 

Priváhtaolbmot sáhttet diŋgot virgeduođaštusa dán liŋkkas.

Organisašuvnnat (baŋkkut, ášševuodjindoaimmahat jnv.) sáhttet diŋgot virgeduođaštusa šleađggalaččat das.

 

Virgeduođaštusaid hattit

Virgeduođaštusaid hattit čuvvot Girkoráđđehusa 21.3.2017 dahkan mearrádusa nr 125 ja leat:

Duođaštusa oažžu nuvttá, go dat printejuvvo girku oktasaš lahttodiehtosystemas ja guoská searvegotti lahtu ovttaskas dieđuid, dehe ng. eallá-duođaštus

Duođaštusa haddi lea 9 €, go dat printejuvvo lahttodiehtosystemas ja das lea eanet diehtu go ng eallá-duođaštusas (náittosguoibmi, mánát , johtimat jed).

Duođaštusa haddi lea 9 €, go diehtu lea vižžon bearašlasttain, seamma haddái sáhttá ohcat oaiveolbmo ovttaskas dieđu maid girjehámat girkogirjjiin.

Duođaštusa haddi lea 30 €, go dieđut dasa vižžojit girjehámát girkogirjjiin. Jos diŋgojuvvojit guokte dehe eanet duođaštusat sierra dárkkuhusaide ja dain lea seamma sisdoallu, vuosttaža haddi lea 30 € ja čuovvovaččain 9 € stuhkas.

Poastta bakte doaimmahuvvon duođaštussii lasihuvvo doaimmahangollun 5,50 €.

Rovaniemen alueellisen keskusrekisterin logo