Uutislistaukseen

YHTEISVASTUUN TIEDOTE

Tämänvuotinen Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorille, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Tuotosta ohjataan 20 prosenttia Suomen evankelis-luterilaisille seurakunnille ja  20 prosenttia HelsinkiMissiolle nuorten hyväksi tehtävään työhön. Maailman katastrofialueiden nuorten auttamiseen suunnataan 60 prosenttia tuotosta. Apu menee perille Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.   

Vuoden 2024 Yhteisvastuu-piispa Kaisamari Hintikka korostaa aikuisten vastuuta nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämisessä. Hän sanoo, että on tärkeää estää kiusaamisen ja ulkopuolelle sulkemisen yleistyminen nuorten keskuudessa ja tunnistaa tilanteet, joissa nuori jää ulkopuolelle.

Yksinäisyys ja elämänhallinnan menettäminen on ahdistava yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 prosenttia kokee yksinäisyyttä. Joka neljännellä nuorella ei ole porukkaa, johon kokisi kuuluvansa eikä yhtään läheistä ystävää.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 20 prosenttia kohdistetaan HelsinkiMissiolle, jonka valtakunnallinen School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä ympäri Suomen tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Nuorten kriisipiste tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua.

Nuorten kriisipisteen päällikkö Heidi Rouhiainen HelsinkiMissiosta toteaa yksinäisyyden olevan meille kaikille tuttu tunne. Kaikki tuntevat joskus yksinäisyyttä ja tunnistavat sen, mutta pitkittyessään se on haitallista.

Yksinäisyyttä tuntevista nuorista 42 prosenttia ei koe pystyvänsä vaikuttamaan yksinäisyyteen. Nuorten kriisipiste tarjoaa keskusteluapua yksinäisyyteen. Myös kouluyhteisöllä on tärkeä tehtävä tarjota nuorille turvallinen paikka opetella sosiaalisia taitoja ja konkreettisia keinoja puuttua yksinäisyyteen. Jokainen nuori ansaitsee kokea kuuluvansa yhteisöön.

Apua oman alueen nuorille 

Yhteisvastuun keräystuotosta 20 prosenttia käytetään paikallisten nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön.  

Enontekiön seurakunnalle tuleva keräystuotto kohdennetaan nuorille nuorisotyön toiminnan kautta.

Koulutusta ja tukea kriisialueiden uhreille  

Tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA:n) katastrofirahastoon, josta tuetaan humanitaarisen avun muodossa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman katastrofien keskellä. Avustustarpeiden syitä ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), aseelliset konfliktit ja äkilliset onnettomuudet.  

Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti KUA:n avustustyötä Ugandassa, joka on yksi maailman eniten pakolaisia asuttavista maista. Ugandassa asuu yhteensä 1,5 miljoonaa pakolaisena maahan tullutta ihmistä. Heistä kolmasosa on kotoisin vuosikymmenien konfliktin runtelemasta Kongon demokraattisesta tasavallasta.

  

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia. Tukemalla lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja tarjoamalla ammatillista koulutusta mahdollistetaan pakolaisina saapuneille nuorille valoisampi tulevaisuus ja kestävä toimeentulo.

yhteisvastuu.fi 

helsinkimissio.fi 
kirkonulkomaanapu.fi 

evl.fi


https://www.enontekionseurakunta.fi

************** 

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin 

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Enontekiön seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen MobilePay:lla numeroon  37811 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/enontekio 

Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat:

 Aktia FI82 4055 0010 4148 41,

 Nordea FI16 2089 1800 0067 75

 OP FI14 5000 0120 2362 28. Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi Enontekiön seurakunnan viitenumero  303037  

Kiitos lahjoituksestasi! 

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2023/752

 

Medioille vapaasti käytettävää materiaalia Yhteisvastuun materiaalipankissa.

LISÄTIEDOT:

  • Enontekiön seurakunnan keräyspäällikkö vt.diakoni Sointu Jokiniemi, 040 6329017
  • viestintäpäällikkö Liisa Toivonen, Kirkkopalvelut, 040 546 1507,
    liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi
Sointu Jokiniemi
Sointu Jokiniemi
Diakoniatyöntekijä / Diakoniijabargi

19.2.2024 15.02