Hyppää sisältöön

Vuormat  Papua-Ođđa-Guineas

Mikko ja Maria Vuorma bargaba Papua-Ođđa-Guineas biibbaljorgalanbarggu duvddadoaimmain. Mikko lea skuvlejuvvon elektronihkka-sadjáibiddjin ja datanoman, Maria inšenevran ja mánnádikšun. Goappažagat leaba eret Lappis. Vuormat veahkeheaba biibbaljorgaleddjiid  ámmatdáidduineaskka rávvemiin dihtoriid geavaheamis ja divvumis sihke skuvlemiin.Mikko veahkeha teknihka beale váttisvuođain ja Maria oahpaha álbmogiidgaskasaš skuvlla 1.-6. luohkkálaččaide diehtoteknihka.Vuormaid barggus sáhtát lohkat lasi dáppeLinkki avautuu uudessa välilehdessä   dehe sudno blogis dáppe.

Lähetystyöntekijäpariskunta